Giełda długów

promowane ogłoszenia
71 460 250,54 PLN
Wartość wystawionych długów
39 544 600,28 PLN
Wartość usuniętych długów

W tym miejscu możesz wystawić na sprzedaż swoje wierzytelności. Upublicznij dane dłużników którzy nie zapłacili twojej firmie za usługi. Twoi dłużnicy otrzymają wiadomość sms oraz e-mail z informacją o upublicznieniu ich danych na giełdzie długów. Często prowadzi to do spłaty długu w ciągu kilku dni roboczych. Zarejestruj się i skorzystaj z innowacyjnej Giełdy Długów Vindicat.pl.

Nr ogłoszenia Dłużnicy Miejscowość Podstawa roszczenia Wartość wierzytelności Sprzedam za Opcje
Podpowiedź:
  1. Jako wierzyciel możesz ogłaszając ofertę sprzedaży podać dane dłużnika do publicznej wiadomości.
  2. Jako dłużnik możesz kupić po niższej cenie dług swojego wierzyciela od osoby trzeciej i dokonać potrącenia.