Giełda długów

promowane ogłoszenia
5 408 713,84 PLN
Wartość wystawionych długów
1 359 588,90 PLN
Wartość usuniętych długów
Nr ogłoszenia Dłużnicy Miejscowość Podstawa roszczenia Wartość wierzytelności Sprzedam za Opcje
Podpowiedź:
  1. Jako wierzyciel możesz ogłaszając ofertę sprzedaży podać dane dłużnika do publicznej wiadomości.
  2. Jako dłużnik możesz kupić po niższej cenie dług swojego wierzyciela od osoby trzeciej i dokonać potrącenia.